№20 от 02.07.2019г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 23 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать