Подробнее : http://sosnovskoe-sp.ru/novosti/168-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie